SI-gewricht behandeling: wat te doen bij klachten

Een SI-gewricht behandeling kan zorgen voor vermindering – of zelfs uitblijven – van de klachten aan het SI-gewricht. De behandeling wordt ingezet bij mensen die met regelmaat tot constant last hebben van lage rugklachten, en een blokkade bij het SI-gewricht vermoeden. Deze pijn aan het SI-gewricht kan uitstralen naar de liezen en de bovenbenen, de billen en flanken en soms tot in de voeten. Daarom kan een het een uitkomst zijn: pijn aan het SI-gewricht kan namelijk het (dagelijks) leven sterk beïnvloeden.

Is een SI-gewricht behandeling geschikt voor mij?

Een SI-gewrichts behandeling is in de vorm van het injecteren van medicijnen. Het injecteren van de medicijnen wordt gedaan in het gewricht. Alvorens deze methode kan worden uitgevoerd, zal eerst informatie worden ingewonnen over de (gezond- en gesteldheid van de) persoon in kwestie. Wanneer iemand bijvoorbeeld zwanger is, allergieën heeft of andere medicijnen slikt, kan het mogelijk zijn dat een behandeling wordt afgeraden. De arts zal dit altijd overleggen met de patiënt in kwestie.

Zo gaat het in zijn werk

De SI-gewrichts behandeling zal plaatsvinden in het ziekenhuis en worden uitgevoerd door een arts. Deze zal in de operatiekamer gebeuren, omdat hier alle instrumenten en apparatuur is die de arts nodig zal hebben voor het uitvoeren van de behandeling. De patiënt in kwestie zal plaatsnemen op de buik op de operatietafel. Wanneer een goede en comfortabele houding is aangenomen, zal middels röntgenapparatuur het SI-gewricht worden opgezocht. Is het SI-gewricht gevonden, dan wordt de huid ontsmet en in doeken of gaas gewonden. Hierdoor zal de huid en omgeving steriel zijn. Er zal nu een lokale verdoving worden toegepast, gevolgd door het inbrengen van een naald op de plaats van het SI-gewricht. Als de naald op de goede plaats is gekomen, zal er nog een extra controle plaatsvinden, om te kijken of de naald inderdaad op de juiste positie is. Is de plaatsing correct bevonden, dan kan er een verdovingsvloeistof worden ingespoten. In de meeste gevallen zal deze pijnstilling direct werken. Na een aantal uren zal de verdoving weer zijn uitgewerkt. Is er een probleem aan het SI-gewricht, dan is in de tussenliggende uren geen last ondervonden aan dit gewricht. Door middel van deze methode kan worden bepaald of er inderdaad sprake is van een blokkade aan het SI-gewricht. Is dit het geval, dan kan middels (deze vorm van) toediening met medicijnen een SI-gewricht behandeling in werking worden gezet, met als doel het minimaliseren van de klachten en pijnen aan het SI-gewricht.

Oefeningen gewricht behandeling

Naast het toedienen van pijnstilling en medicatie, kan een behandeling worden ingezet in de vorm van oefeningen. Deze oefeningen kunnen worden aangeleerd met behulp van een fysiotherapeut, maar ook zelf thuis worden uitgevoerd, zonder professionele begeleiding. SI-gewricht oefeningen zijn aan te raden wanneer last wordt ondervonden in de vorm van lage rugpijn, pijn in de heup en/of problemen aan het SI-gewricht.